maandag 28 januari 2019

Spanje trip dag 7

Dag 7 maandag 14 januari

De laatste dag is aangebroken zonder weemoed verlaten we ons hotel in Campillos en rijden naar Laguna de Fuente de Piedra

Als we hier aankomen zijn we nog net op tijd om enige duizenden Kraanvogels te zien vertrekken die hier in de buurt hebben overnacht. We maken een schatting van 6500 vogels, erg indrukwekkend.
De Laguna staat bekend om de vele Flamingo's die er hun foerageergebied hebben, er kunnen er daar soms wel rond de 50.000 zitten.  We schatten dat het er nu zo tussen de 15 en 20.000 waren.

Flamingo | Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)

Maar je kan in de kleine meertjes er omheen ook Witkopeenden vinden. Op het plasje naast het bezoekerscentrum vinden we er zes.Witkopeend | White-headed Duck (Oxyura leucocephala)

Een korte wandeling in de buurt van het bezoekerscentrum levert nog wat Tjiftaffen, Cetti's Zanger
en een Iberische Klapekster op.

 Tjiftjaf | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita)


Iberische Klapekster | Iberian Grey Shrike (Lanius meridionalis)
  
Of het nu gewone Tjiffen waren, die we deze trip zagen, of Iberische zullen we nooit weten want ze deden geen van alle hun snavel open.

Als we verder rond de Laguna rijden komen we op een akker nog een rustend Smelleken tegen.

Smelleken | Merlin (Falco columbarius) 

We stoppen nog bij twee uitkijkpunten over de Laguna maar de afstanden zijn erg groot en het levert niet veel meer op dan iets betere plaatjes van de Flamingo's.


Flamingo | Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)

We hebben nog wat tijd over voor we op het vliegveld moeten zijn en daarom rijden we nog iets naar het noorden voor een andere Laguna, De Laguna de La Ratosa.
Hier vinden we enkel de gebruikelijke soorten zoals o.a. Meerkoet, Tafeleend en wat Krooneenden.

Dan word het tijd om de auto in te gaan leveren en het vliegveld op te zoeken. Aan al het goede komt een einde, we kunnen terug kijken op een meer dan geslaagde trip.

We zagen 131 soorten vogels, waarvan 3 exoten. 14 soorten zoogdieren, waarvan 1 exoot. 3 soorten reptielen en verder nog wat plantjes en vlinders.

Tot slot wil ik Frank en Noël bedanken voor het prettige gezelschap en Noël in het bijzonder voor het organiseren van deze trip. Ik heb er van genoten!!


                      Soortenlijst vogels                                                   Soortenlijst Zoogdieren
 1. Grauwe Gans                           200                             Berberaap                             20 + (exoot)
 2. Bergeend                                      5                              Iberische Haas                       1
 3. Slobeend                                 9000 +                          Konijn                                   25
 4. Krakeend                                     4                              Iberische Blinde Mol             2 sporen
 5. Wilde Eend                                45                              Vale Vleermuis                        2
 6. Pijlstaart                                    14                              Myotis sp. A                       1
 7. Wintertaling                            215                              Pardellynx                                4
 8. Krooneend                                 50                              Egyptische Mangoeste           1
 9. Tafeleend                                 170                              Vos                                           5
 10. Witoogeend                                  1                               Europese Otter                      4
 11. Kuifeend                                     5                                Edelhert                                25 +
 12. Witkopeend                                6                                Damhert                                15
 13. Barbarijse Patrijs                      1 (exoot)                   Spaanse Steenbok                  9
 14. Rode Patrijs                              46                               Moeflon                                  26
 15. Fazant                                         2 (exoot)
 16. Vale Pijlstormvogel                    5
 17. Dodaars                                       9                                      Soortenlijst Reptielen
 18. Fuut                                             3
 19. Geoorde Fuut                          165                               Centraal Iberische Muurhagedis
 20. Flamingo                              15/20000                          Westelijke Hagedisslang
 21. Zwarte Ooievaar                        2                                 Iberische Knoflookpad
 22. Ooievaar                                  700
 23. Heilige Ibis                                  1 (exoot)
 24. Zwarte Ibis                              400
 25. Lepelaar                                   190 
 26. Kwak                                        100 +
 27. Ralreiger                                      2
 28. Koereiger                                 180
 29. Blauwe Reiger                           55
 30. Grote Zilverreiger                    15
 31. Kleine Zilverreiger                 450
 32. Jan van Gent                             60
 33. Kuifaalscholver                          1
 34. Aalscholver                             120
 35. Grijze Wouw                              7
 36. Vale Gier                                 300 +
 37. Monniksgier                             15
 38. Spaanse Keizerarend                5
 39. Steenarend                                 2
 40. Havikarend                                1
 41. Sperwer                                      1
 42. Bruine Kiekendief                   25
 43. Blauwe Kiekendief                    2
 44. Rode Wouw                              30      
 45. Buizerd                                     30
 46. Grote Trap                               23
 47. Kleine Trap                              45
 48. Purperkoet                               55
 49. Waterhoen                                30
 50. Meerkoet                                800
 51. Kraanvogel                          9500 +
 52. Steltkluut                             1500 +
 53. Kluut                                        10
 54. Kievit                                      300 +
 55. Goudplevier                             80 
 56. Kleine Plevier                            1
 57. Strandplevier                            2
 58. Drieteenstrandloper                65
 59. Watersnip                                 15
 60. Oeverloper                                 3
 61. Witgat                                       20
 62. Tureluur                                     2
 63. Groenpootruiter                        3
 64. Kokmeeuw                           1600 +
 65. Audouins Meeuw                    10
 66. Geelpootmeeuw                     375 +
 67. Kleine Mantelmeeuw          1250 +
 68. Reuzenstern                               1
 69. Grote Stern                              23
 70. Zwartbuikzandhoen                11                           
 71. Rotsduif                                      2
 72. Houtduif                                   45
 73. Turkse Tortel                            30
 74. Kerkuil                                        1
 75. Steenuil                                       9
 76. Hop                                              9
 77. Iberische Groene Specht           6
 78. Kleine Torenvalk                        6
 79. Torenvalk                                  40
 80. Smelleken                                    2
 81. Slechtvalk                                    1
 82. Iberische Klapekster                10
 83. Blauwe Ekster                         200 +              
 84. Ekster                                         50
 85. Alpenkraai                                   6
 86. Kauw                                        450 +
 87. Raaf                                            50
 88. Pimpelmees                                  1
 89. Koolmees                                      5
 90. Boomleeuwerik                          14
 91. Veldleeuwerik                             30
 92. Thekla's Leeuwerik                     4                            
 93. Kuifleeuwerik                            30
 94. Kalanderleeuwerik                     2
 95. Oeverzwaluw                               3
 96. Boerenzwaluw                             6 
 97. Rotszwaluw                              130
 98. Huiszwaluw                                 7
 99. Cetti's Zanger                             5                              
 100. Staartmees                                   1
 101. Tjiftjaf                                       50
 102. Graszanger                                10 
 103. Zwartkop                                     7
 104. Kleine Zwartkop                       10
 105. Boomklever                                 2
 106. Boomkruiper                               1
 107. Spreeuw                                 1250 +
 108. Zwarte Spreeuw                       30 +
 109. Merel                                         10
 110. Zanglijster                                  2
 111. Grote Lijster                              1
 112. Roodborst                                 10
 113. Zwarte Roodstaart                   20
 114. Blauwe Rotslijster                      3
 115. Roodborsttapuit                       40 +
 116. Zwarte Tapuit                            1
 117. Huismus                                1000 +
 118. Spaanse Mus                           500 +
 119. Gele Kwikstaart                         2
 120. Grote Gele Kwikstaart              3
 121. Witte kwikstaart                    150 +
 122. Graspieper                                40
 123. Vink                                           10
 124. Appelvink                                   2
 125. Groenling                                   3
 126. Kneu                                           5
 127. Putter                                      150 +
 128. Europese Kanarie                  100 + 
 129. Grauwe Gors                            50
 130. Grijze Gors                                6
 131. Rietgors                                      1

zondag 27 januari 2019

Spanje trip dag 6

Dag 6 zondag 13 januari

We verlaten Tarifa en rijden naar Gibraltar, na het passeren van de grens rijden we naar het uiterste puntje van deze Engelse enclave. 

"De rots" Gibraltar

We werpen een blik over zee maar het is erg rustig weer maar er vliegt nauwelijks iets, een paar Jan van Genten, Geelpootmeeuwen, Kokmeeuwen, Aalscholvers en gelukkig ook nog een Kuifaalscholver
Als je toch op Gibraltar bent dan moet je wel even naar de apen gaan kijken, wild of niet het altijd leuk om aapjes te kijken. Met de auto de naar boven mag niet meer en in een wandeling naar boven hebben we geen zin en dus gaan we luxueus met de gondellift naar boven. Vanuit de lift zien en horen we nog een Barbarijse Patrijs.Berberaap | Barbary Macaque (Macaca sylvanus)

Geelpootmeeuw | Yellow-legged Gull (Larus michahellis)

We verlaten Gibraltar en rijden weer het binnenland in onderweg naar een volgens de boekjes leuk gebied met kans op Blauwe Rotslijster, Zwarte Tapuit, Grijze Gors en meer.
Na wat zoeken (de aanwijzingen in het boekje kloppen niet) arriveren we op de plek.


Helaas was het veel beloven en weinig geven. De beloofde soorten in het dennenbos ontbreken in het geheel en van de soorten die je verder naar boven zou moeten kunnen zien zien we alleen een aantal Grijze Gorzen en slechts Noël krijgt een glimp van een Blauwe Rotslijster te zien.
Er vliegen nog wel wat vlinders o.a. Distelvlinder en een paar Luzernevlinders die we niet op naam kunnen brengen.

Distelvlinder | Painted Lady (Vanessa cardui)

We rijden hierna nog wat rond in de omgeving en Frank en Noël hebben het geluk om vanuit de auto een Zwarte Tapuit te zien zitten. Stoppen of Keren is geen optie en dus gaat deze soort aan mij voorbij, het lot van chauffeur zijn 😒
We besluiten dan om op weg naar onze bestemming van morgen de snelweg te verlaten en binnendoor te rijden in de hoop er daar nog een tegen het lijf te lopen, wat niet lukt.
We overnachten de laatste nacht in een stadje genaamd Campillos, het hotel waar we terecht komen had midden in de winter kennelijk niet op gasten gerekend want de kachel brand er niet 😡😡😡. De kamer was steenkoud en de douche was nog kouder. Gelukkig liggen er wel extra dekens en was de prijs redelijk want anders hadden we de tent met gierende banden verlaten.

Spanje trip dag 5

Dag 5 zaterdag 12 januari

Op Observado.org hebben we gezien dat er een Steppekievit is gezien niet ver van Tarifa en we besluiten een poging te wagen voor deze soort. 
We rijden naar een gebied genaamd La Janda, zo'n 20 km boven Tarifa.
 We gaan de grote weg af en rijden een landweg op en komen in een gebied waar rijst geteeld word. 
In één van deze rijstakkers lopen wel 500 Ooievaars en zo'n 75 Lepelaars.
We zoeken de plek waar de Steppekievit gemeld is af maar kunnen deze helaas niet vinden. Gewone Kieviten zitten er genoeg net als enkele honderden Kleine Zilverreigers en een enkele Grote Zilverreiger. Midden in een rijstveld staat ook nog een eenzame Flamingo en enkele tientallen Lepelaars en Kraanvogels. Langs de oever van een sloot zien we een Purperkoet voorbij schieten.
Wat een geweldig gebied om te vogelen!
We spreken een Engelsman en die zegt precies te weten waar de Steppekievit zit, maar helaas kan hij het beestje ook niet vinden. We krijgen nog wat tips van hem en we vervolgen onze weg al slingerend om de diepe kuilen heen.
We rijden een heuvel op en passeren een boerderij en kijken hiervandaan uit over een vallei waar enkele Bruine Kiekendieven en ook één Blauwe Kiekendief aan het foerageren zijn net als enige tientallen Rotszwaluwen.
Als we beneden aan de weg zijn komen we op een driesprong, hier ligt een klein plasje waar wel 30 Purperkoeten op het slik lopen.
We gaan rechtsaf en hier zien we onze eerste Ralreiger, we rijden al vogelend verder maar als we dichterbij een stadje komen begint het al snel minder te worden met vogels en keren we om en rijden we terug naar de driesprong en rijden daar rechtdoor een brede zandweg op. Langs die weg staan enkele honderden Paperwhite Narcissen en als we die aan het fotograferen zijn vinden we nog een ander leuk bloemetje, Arisarum vulgare.


Paperwhite | Paper-white Doffodil (Narcissus papyraceus)

Arisarum vulgare

Het is dan inmiddels wat warmer geworden maar de wind is inmiddels flink aangetrokken en dat is niet erg goed voor grote roofvogels. We hadden hoop op zowel Schreeuwarend als een Bastaardarend die hier in het gebied overwinteren maar die laten zich niet zien helaas. Er zijn ook maar enkele Vale Gieren in de lucht.
Als we de zandweg weer terugrijden zien we aan de kant in een heel klein plasje weer een Ralreiger lopen. We stoppen de auto en kunnen enkele fraaie platen maken. Ralreiger | Squacco Heron (Ardeola ralloides)

We rijden weer terug richting de boerderij en dan zien we boven ons een roofvogel die er interessant genoeg uitziet om even te stoppen. Als we de kijker erop zetten blijkt het een Havikarend te zijn, top!
Het beest heeft zo te zien net geluncht want z'n krop zit vol.


Havikarend | Bonelli's Eagle (Aquila fasciata)

Na deze supergave waarneming rijden we weer terug richting Tarifa, ik zou nog bijna vergeten om de Visotter die we  het pad nog overzagen steken te vermelden, waar we nog even over zee willen gaan kijken en op strand kijken of daar soms nog Audouin's Meeuwen zitten.

Over zee is het niet veel, een paar Grote Sterns en wat Jan van Genten. Noël ziet nog wel twee Pijlen maar die kunnen Frank en ik jammer genoeg niet in beeld krijgen.
De Audouin's Meeuwen lukken, er zit een groepje van negen vogels te rusten in een lagune waar Frank ook nog een Reuzenstern vindt. We zien daar ook een paar Strandplevieren.
  Bij de Straat van Gibraltar wagen we nog een poging over zee en hier hebben we alle drie meer geluk met een aantal Vale Pijlstormvogels.


Het zuidelijkste puntje van Europa met aan de overkant Marroko

De zon gaat inmiddels weer onder en we kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag
Zonsondergang TarifaSpanje trip dag 4

Dag 4 Vrijdag 11 januari

Het is nog donker als we aan de 31 km lange rit naar het Centre de Visitantes José Antonio Valverde beginnen, de weg er naartoe is een veredelt boerenpad vol met kuilen en van doorrijden was dus geen sprake.
Met een zaklamp zoeken we een paar gebouwtjes langs de weg weg af op eventuele Uilen maar helaas vinden we die niet, maar dan zien we een iets op een paaltje, het is een Kerkuil en die vliegt even later mooi langs de auto.
Het bezoekerscentrum is nog dicht als we daar na een klein uurtje aankomen en dus rijden we nog iets verder het gebied in.
Langs de weg diverse Kuifleeuweriken, Grauwe Gorzen en een enkele Ooievaar.

 Kuifleeuwerik | Crested Lark (Galerida cristata)
Ooievaar | White Stork (Ciconia ciconia)

Op een grote plas zitten een stuk of 15 Purperkoeten en even verderop zien we er nog vijf langs de weg, ze zijn erg schuw zodra we stoppen vliegen ze op of verdwijnen in de vegetatie.

Purperkoet | Western Swamphen (Porphyrio porphyrio)

Bij het bezoekerscentrum zoeken we de Meerkoeten af want soms wil er nog weleens een Knobbelmeerkoet tussen zitten, maar dat geluk hebben we vandaag niet.
Als we daar staan komt er een leuk groepje Steltkluten aanvliegen en vanachter het kijkscherm maken we wat foto's 


 Steltkluut | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)

Als we de parkeerplaats afrijden vliegen er wat groepjes Kraanvogels over.

Kraanvogel | Common Crane (Grus grus)

Het gebied zit vol met vogels, op de vele plasdras gebieden en akkers zitten grote groepen Steltkluten, Lepelaars, KraanvogelsSlobeenden en Wintertalingen

Kraanvogel | Common Crane (Grus grus)

In het riet en de wegbermen veel Graszangers en Roodborsttapuiten.
Echt spectaculair is een groep van wel 400 Zwarte Ibissen die we zien vliegen.
Dan zien we een beest voor ons over de weg lopen, het is een Egyptische Mangoeste, het gaat erg snel en snel probeer ik wat foto's te maken door de voorruit van de auto. Maar meer dan een bewijsplaatje word het niet.

 Egyptische Mangoeste | Egyptian Mongoose (Herpestes ichneumon)

Erg leuk zijn ook de de drie Grijze Wouwen die we even verderop zien.

Grijze Wouw | Black-winged Kite (Elanus caeruleus)

Bij het Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, is een groot meer en een bezoekerscentrum.
Op het meer zitten o.a. zo'n 8 tot 10 duizend Slobeenden, vele Wintertalingen, Tafeleenden, Steltkluten, 10 gewone Kluten, twee Flamingo's en we vinden hier een mannetje Witoogeend.
Bij het bezoekerscentrum zien we drie soorten Zwaluwen, Boeren, Huis en Oever. Ook vinden we hier een Gele Kwikstaart.
In de daar aanwezige Oooievaarskolonie is ook een Zwarte Ooievaar blijven hangen die even een rondje over ons heen vliegt.Zwarte Ooievaar | Black Stork (Ciconia nigra)

We verlaten het bezoekerscentrum en rijden weer richting het dorp, ineens zegt Noël hé stop eens even, ik zie wat, het gaat maar net goed want er zit een vrachtauto achter ons. We parkeren de auto langs de weg en stappen uit bij een grote slaapplaats van KwakkenKwak | Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax)

Het bezoek aan Parque National de Doñana zit erop en we zetten koers naar onze volgende bestemming Tarifa

Als we hier aankomen zoeken we gelijk een hotel en lopen daarna het stadje in om ergens een hapje te eten. En wat eet eet je als je in een vissersplaats bent...

 Tong | Sole (Solea solea)Spanje trip dag 3

Dag 3, Donderdag 10 januari

Na het ontbijt, in de overigens uitstekende B & B, verlaten we Andújar.
De avond daarvoor hadden we wat info gekregen van de eigenaresse over een gebied niet zover van we zitten waar we een redelijke kans zouden kunnen hebben op zowel Grote als Kleine Trap.
Het is ongeveer 2,5 uur rijden (200 km) en het ligt ten noordwesten van Córdoba, en heet ZEPA alto Guadiato.  
Het is een groot landbouwgebied waar twee vogelroutes doorheen lopen die je te voet en met de auto kan doen. 
Direct als we de eerste route oprijden zien we al een groep Kleine Trappen, wel wat ver weg maar met de scoop goed te zien. Even verder loopt een groep van 13 Grote Trappen, gaaf! Helaas allebei te ver voor een plaatje, maar een Grauwe Gors wil wel even blijven zitten voor een foto.

Grauwe Gors | Corn Bunting (Emberiza calandra)

Ondertussen vliegen er ook enkele tientallen Kraanvogels over.


Kraanvogel | Common Crane (Grus grus)

Als we naar een Steenuiltje, die op een steenhoop zit, staan te kijken vliegen er drie Zwartbuikzandhoenders over en uit één van de akkers komt een Kalanderleeuwerik te voorschijn.
Terwijl we de akkers scannen zien we in verte een Grijze Wouw en vliegen er nog twee Zwartbuikzandhoenders over. 
We rijden verder en op een aantal plaatsen lopen leuke groepen (tot wel 300) foeragerende Kraanvogels.

Kraanvogel | Common Crane (Grus grus)

Als we weer bijna het gebied uit zijn komen we nog een groep van 10 Grote Trappen tegen, weer ver.
De tweede route valt erg tegen en als we op de helft daarvan zijn besluiten we om maar verder te rijden naar ons volgende reisdoel, het Parque National de Doñana.
Vroeger stond dit gebied bekend als de Cota Doñana en dat betekend zoveel als jachtgebied en dat is het gelukkig al lang niet meer.
Het is al laat in de middag als we daar aankomen, we rijden een paar km het gebied in en krijgen zo een goede indruk over wat we morgen kunnen verwachten.
 Steltkluut | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)


Kleine Zilverreiger | Little Egret (Egretta garzetta)

Na wat rondvragen vinden we een hotel en na het eten is het tijd om ons bed op te zoeken het was een lange maar leuke dag.