zondag 2 september 2012

Bronsgeest en Coepelduinen

Na eerst maar eens tot een uur of acht uitgeslapen te hebben ben ik via de Elsgeesterpolder naar de de Bronsgeest gefietst. In de Elsgeesterpolder een mooi adult Paapje en een Tapuit. Op de Zonnebloemen ook enkele tientallen Groenlingen en Kneuen.
Het geinundeerde perceel aan de Bronsgeest hebben ze vrijdagavond leeg laten lopen en is nu vrijwel helemaal opgedroogd. Toch lopen er nog wel wat vogels, een Bosruiter, Witgat, 2 Oeverlopers, Watersnip en 2 Tureluurs lopen nog over het slik. Ook een tiental Witte Kwikstaarten zoeken hun kostje hier bij elkaar. Gisteren had ik ook nog een vrouwtje Engelse Kwikstaart op het perceel, mijn eerste september waarneming van deze soort. Morgenochtend zal het laatste water wel weg zijn en dat is het weer over met de pret aan de Bronsgeest, hoef ik ook niet meer mijn scoop en statief mee te sjouwen naar m'n werk -:).
Via de Achterweg, waar alleen wat meeuwen zitten, fiets ik naar de Coepelduinen. Ik stal mijn fiets bij Rinus zijn trap en klim daarlangs naar boven. In het duin kom ik Peter Spierenburg tegen en samen genieten we even van een Gekraagde Roodstaart die zich van zeer dichtbij laat bekijken.


Gekraagde Roodstaart | Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus)

We lopen samen nog een klein stukje op en vinden een paar Bitterkruidbremrapen, de planten zijn al afgestorven maar er staat nog Echt bitterkruid naast waar de Bremraap op parasiteert. Hierbij een foto die ik op 10 juli j.l. maakte in de Coepelduinen.

Bitterkruidbremraap (Orobanche picridis)

Echt Bitterkruid (Picris hieraciodes)

Peter gaat richting huis en ik loop nog verder de duinen in, acht Boomleeuweriken vliegen voor me op en verdwijnen achter de volgende duintop, een juveniel Paapje zit even bovenin een Meidoorn.
Overal om je heen zie je de blauwe bessen van de Welriekende Salomonszegel staan, prachtig! In de duinen is dit soort vrij algemeen daarbuiten zeldzaam. 

Welriekende Salomonszegel (Polygonatum odoratum)

Even verder kom ik nog een zeldzaam plantje tegen, de Kleine steentijm een plant die vooral in de duinen voorkomt maar ook in Zuid Limburg en op een paar plaatsen in Gelderland. Hier in de buurt is hij ook o.a. nog te vinden in de noordduinen van Noordwijk langs de Noraweg.

Kleine steentijm (Clinopodium acinos)

Er zitten niet veel vogels in de bosjes en dus kijk ik maar naar andere dingen die ik tegenkom. Op twee plaatsen zie ik een Kleine Parelmoervlinder maar het lukt me niet om er een op de foto te krijgen. Als ik langs de duinrand bij het Zwarte Pad loop kom ik hier nog bloeiende Gewone vleugeltjesbloem tegen.

Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris)

Op een plek vind ik een mooie groeiplaats van Driedistel, een in ons land zeldzame distel die hier in de duinstreek wel vrij algemeen voorkomt. 

Driedistel (Carlina vulgaris)

Als ik terugloop richting mijn fiets kom ik weer langs het vrouwtje Gekraagde Roodstaart die nu op de grond insecten aan het vangen is. De vogel is erg tam en trekt zich niets van mij aan als ik op een metertje 10 wat foto's maak.
Gekraagde Roodstaart | Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus)

Bijna bij de uitgang schiet er een klein beestje voor me de begroeiing in, langgerekt, bruin, kort staartje, een Wezel, gaaf! zo vaak zie je ze niet. Als ik op waarneming.nl kijk zie ik maar twee eerdere waarnemingen in de Coepelduinen. 
Het is inmiddels bijna een uur de hoogste tijd om het padje naar huis in te korten.